Pomozte nám zlepšit stav planety! Recyklujte taky

Informací o změnu klimatu, znečištěné planetě a vymírajících druzích živočichů kvůli lidské neohleduplnosti je všude kolem nás až až. Vyhlídky jsou strašlivé. Pro nás i naše potomky. Ale jde s tím něco dělat! Proto jsme se rozhodli přispět svou troškou do mlýna a přispět ke změně k lepšímu.

Jak to vypadá s planetou teď?

Lidstvo každý den vyprodukuje přes 3,5 milionů tun odpadu. Z toho je množství plastu odpovídající cca 15 náklaďáků vhozených do oceánu každou minutu. Tímto tempem by mohlo množství plastových odpadků přesáhnout množství ryb v oceánech už v roce 2050. 

A znečištěný podmořský život má samozřejmě dopad i na nás. V rybách nevědomky jíme plastové chemikálie, které jsou ryby nuceny konzumovat životem v moři. A to jsme zmínili jen jednu věc...

Proč recyklovat? 

Planetu máme jen jednu. Pokud ji budeme zamořovat nerecyklovanými (či nerecyklovatelnými) odpadky, moc dlouho nám v dobrém stavu nevydrží. Takové odpady, které se správně vytřídí už při svém vzniku, pomáhají šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.

4 příklady za všechny

1️⃣  Jedna tuna recyklovaného papíru zachrání více než jednu tunu dřeva. Ročně jsou to 2 miliony stromů.

2️⃣ Tím, že použijeme recyklované materiály, přispějeme ke snížení množství zplodin z průmyslově vyráběných surovin, a to až o 40 %. Zplodiny znečišťují ovzduší a vedou ke klimatickým změnám.

3️⃣ Přispějeme k šetření energie při výrobě celé řady produktů a snižuje se tedy množství vyprodukovaného CO2. Právě vysoké množství tohoto oxidu způsobuje skleníkový efekt (a další klimatické změny).

4️⃣ Recyklací 1 milionu tun plastů by se ušetřilo tolik emisí CO2, jako kdybychom z provozu stáhli 1 milion aut.

I proto jsme se rozhodli jít cestou recyklovatelných a/nebo recyklovaných materiálů v rámci našeho vitapacku.

Jak se vypořádat s použitým vitapackem?

  • Poštovní krabici i dispenser jednoduše hodíte do modrého kontejneru. 
  • Jednotlivé denní sáčky zase do žlutého kontejneru.

Jak ještě podporujeme ekologii? 

Používáme FSC certifikované materiály.

FSC je zkratka názvu mezinárodní nevládní organizace Forest Stewardship Council. Zaměřuje se na podporu odpovědného hospodaření se světovými lesy. V dnešní době je po více než 20 letech existence celosvětově nejuznávanějším a nejrozšířenějším systémem certifikace lesů.

Pokud nějaký výrobek nese certifikát FSC, můžete si být jistí, že produkty pocházejí ze zodpovědně obhospodařovaných lesů, které poskytují ekologické, sociální a ekonomické výhody